English

Vedanta is een universele levensvisie gebaseerd op eeuwenoude geschriften, de Upanishads. Deze slotpassages van de Indiase Vedas, zijn dialogen tussen een verlicht meester en een student die de essentie van het leven wil leren kennen.

Wij zoeken tevergeefs blijvend welzijn in een wereld die constant verandert, terwijl het geluk de aard van ons eigen wezen is. Wij zijn het geluk zelve, maar door onwetendheid van dit feit zoeken we ons heil in de wereld.  Deze onwetendheid komt voort uit de tendens ons te identificeren met dat wat we niet zijn, bijvoorbeeld onze gedachten. Zijn onze gedachten donker, dan zijn we somber. Zijn ze zonnig, dan voelen we ons goed. Vedanta laat zien dat we niet onze gedachten zijn, maar het bewustzijn in welk licht deze gedachten ‘dansen’. Dat bewustzijn is volmaakt, onveranderlijk, allesdoordringend en tijdloos.

De meeste wetenschappen hebben iets objectiefs als onderwerp, Vedanta bestudeert het subject. Door objectief te kijken naar het subject ontwikkelen we zelfkennis. Vedanta analyseert niet alleen het waken en dromen van het subject, maar ook de diepe droomloze slaap. Het geeft ontwikkelingspaden aan voor iedere psychologische aard bijvoorbeeld emotioneel, intellectueel of handelingsgericht.

Vedanta definieert de absolute vrijheid, maar geeft ook de weg aan naar deze vrijheid, een vrijheid die we kunnen bereiken in dit leven, hier en nu.

English