English

Swami Tapovan (*1889 †1957) Swami Tapovan was van nature puur en gelovig. Al op jonge leeftijd nam hij de zorg over zijn familie over vanwege het overlijden van zijn vader, maar zijn hart ging altijd uit naar het spirituele en hij vulde zijn leven met geestelijke studie en meditatie. Nadat zijn broer, na het afronden van zijn studie, de familietaken kon overnemen, nam de jonge asceet afscheid van de wereldlijke rijkdom van de familie. Hij reisde als monnik af naar de Himalayas waar hij de rest van zijn leven bleef en vele Vedanta-meesters ontmoette . Hij vervolmaakte zijn ‘Sadhana’ en trok als levend Vedanta-icoon door de bergen. Zijn praktische leven gaf hij in vertrouwen uit handen en innerlijk was hij in alle gelukzaligheid altijd éen met dat Éne. Toen men een hut voor hem bouwde in Uttarkashi kwamen er enkele leerlingen om de Vedanta geschriften te leren. De meesten bleven maar kort vanwege de barre omstandigheden, maar Swami Chinmayananda was er 7 jaar. Swami Chinmayananda bleef na zijn studie niet, zoals zijn geliefde leraar, in de bergen maar daalde af naar de vlaktes om de spirituele rijkdom te delen met anderen. Swami Tapovan’s leven was een mantra zonder onderbreking, een meditatie zonder verstoring.  Hij was in zijn bescheiden eenvoud een soeverein Vedantin.


Swami Chinmayananda (*1916  †1993)

gurudev

Swami Chinmayananda is zeer belangrijk voor de moderne interpretatie van de  Advaita Vedanta. Zijn uitleg, gebaseerd op Adi Shankara, van de traditionele Vedanta-werken  is een uitmuntende vertaling van een eeuwenoude traditie naar de moderne tijd. Hij heeft ook talrijke eigen werken geschreven die zeer waardevol zijn op de spirituele weg van de mens van nu. Zijn studie van Engelse literatuur en zijn achtergrond als journalist gaven hem de taalmiddelen om de subtiele thema’s van Advaita Vedanta genuanceerd te ‘schilderen’. Hij was een groots publiek spreker en gaf lezingen over de hele wereld. Voor de vele duizenden mensen die hem hebben mogen ontmoeten was hij een grote inspiratie.  Zijn wijsheid baseerde zich niet alleen op zijn enorme kennis van de geschriften maar vooral op de verwezenlijking van de inhoud ervan in zijn leven. Swami Chinmayananda is het boegbeeld van een wereldwijde organisatie “Chinmaya Mission” een ‘non profit’ spirituele organisatie. 


Swami Tejomayananda (*1950)

Swami Tejomayananda is een discipel van Swami Chinmayananda. Als student natuurkunde  hoorde hij een lezing van Swami Chinmayananda en deze gebeurtenis was bepalend voor zijn leven. Hij volgde de driejarige Vedanta-cursus in Sandheepany Sadhanalaya in Mumbai. Na deze drie jaar ontwikkelde Swami Tejomayananda zich als een zeer bezield Vedanta-leraar. Zijn stijl van doceren is nauwgezet en helder. Zijn boeken zijn zeer geschikt voor de nieuwe generatie. Zijn devotie voor zijn leraar, zijn liefdevolle aard, zijn eenvoud maar ook zijn  devotionele muziek sieren zijn onafgebroken werk. 


Swami Swaroopananda,
huidige hoofd van de missie

In een tijdperk vol scepsis en verwarring over geestelijke zaken is Swami Swaroopananda een zeldzame stem die authenticiteit combineert met toegankelijkheid; theorie met zelfwerkzaamheid; logica met hart.

Voorheen het regionale hoofd van Chinmaya Mission Australië, het Verenigd Koninkrijk, het Midden-Oosten, Afrika en het Verre Oosten, en momenteel voorzitter van de Chinmaya Vishwavidyapeeth Trust (University for Sanskrit and Indic Traditions) en directeur van
de Chinmaya International Residential School in Coimbatore, Zuid-India,
is Swami Swaroopananda nu door Swami Tejomayananda het voorrecht gegeven om tevens het hoofd van Chinmaya Mission Worldwide te zijn.

English