English

De Vedanta-studiegroep is een initiatief om de kennis van Advaita Vedanta te delen met anderen en ook om levenservaringen uit te wisselen in het licht van Vedanta.

Studiegroep leiders Paula en Frank Spronk studeren al tientallen jaren Advaita Vedanta.

Geïnspireerd door Swami Chinmayananda en Swami Tejomayananda bestuderen zij traditionele en recente teksten en plaatsen deze kennis in hun dagelijks leven.

De Vedanta-dimensie kleurt hun leven en de verrijking van deze wijsheid stemt hun zeer dankbaar.

Tijdens de studiegroepen wordt de originele tekst gereciteerd in het Sanskriet, daarna lezen we gezamenlijk de vertaling en het commentaar gevolgd door verdere uitleg en feedback.

De oude Vedanta-teksten zoals de Bhagavad Geeta en de Upanishads zijn aldus de rode draad in deze ontmoetingen.

De reguliere studiegroepen op zaterdag zijn in het Engels

Er zijn twee klassen met verschillende teksten.

Planning:

16.30-17.00 tuning
17.00-18.30 sessie 1 (tekst: ‘Geeta hoofdstuk 6)
18.30-19.30 gezamenlijk eten
19.30-21.00 sessie 2 (Korte muzikale prelude tekst: ‘Vivekachoodamini)

Het is mogelijk een van de twee klassen mee te maken.

Een keer in de maand is er een studiebijeenkomst in het Nederlands met als tekst “Druppels”.

Paula Spronk heeft verder ook individuele ontmoetingen voor tekststudie en/of meditatie. Alle genoemde ontmoetingen vinden plaats in het huis van de familie Spronk in Vught.

Alle geïnteresseerden zijn welkom, mensen voor wie de materie nieuw is, maar ook zij die al ingewijd zijn in Vedanta.

Belt u gerust voor een verdere kennismaking (073 6565029) of gebruik het contactformulier.

English